De engstelige/ bekymrede kan tendere til å kreve urimelig mye av omgivelsene sine og deles inn i:

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse

 • Perfeksjonisme
 • Lite fleksibilitet
 • Forsiktige, usikre bak fasaden – Trenger struktur og stabilitet for å føle seg trygg
 • Påkjenninger som dødsfall kan øke rigiditeten og behovet for faste rutiner

Engstelig personlighetsforstyrrelse

 • Vedvarende anspenthet, engstelse, usikkerhet og mindreverd
 • Lengter etter å bli likt
 • Kan vegre seg for kontakt om de er usikker på å bli negativt oppfattet
 • Overfølsom for avvisning gjør at de ofte er ensomme
Engstelig personlighetsforstyrrelse

Engstelig personlighetsforstyrrelse deles gjerne inn i tvangspreget, avhengig og engstelig type.

Avhengig personlighetsforstyrrelse

 • Underkastende atferd der andre må ta avgjørelser for dem
 • Passiv tillit til andre i små og store avgjørelser
 • Utvikler liten evne til å handle og ta ansvar selv
 • Bryter gjerne sammen dersom han blir alene

===>>> Neste side: Behandling av personlighetsforstyrrelse

Start typing and press Enter to search