Kalium har en svært viktig betydning i kroppen vår. Vi får i oss nok kalium gjennom et normalt kosthold. Absorbsjon skjer raskt via tarmen.

Kalium finnes i all hovedsak intracellulært, det vil si inne i cellene. Dette i motsetning til natrium som det finnes mest av utenfor cellene (i ekstracellulærvæsken).

Lever– og muskelceller inneholder spesielt mye av denne elektrolytten.

Kaliums funksjoner i kroppen

 • Kalium er regnet som det viktigste kationet (positivt ladet elektrolytt) i cellen. Det spiller en viktig rolle i opprettholdelse av elektronnøytraliteten
 • Det spiller en stor rolle i forbindelse med overføring av impulser i nerve– og muskelceller. Det er med å opprettholde hvilepotensialet, eller membranpotensialet
 • Det aktiverer karbohydratomsettende enzymer
 • Det trengs for cellevekst og oppbygging av proteiner

 

kalium

Kalium heter på engelsk «potassium» – bilde fra wikipedia.

Kroppens regulering av kalium

Nyrene regulerer utskillelse av kalium i kroppen. Dersom nyrene ikke klarer å skille ut nok, vil vi få et kaliumoverskudd, noe som er alvorlig og kan gi hjerteproblemer. Forstyrrelse i kaliumkonsentrasjonen kan gi hypokalemi eller hyperkalemi.

Kalium «konkurrerer» med hydrogen (H+) om å skilles ut i urinen gjennom nyrene. Er det mye H+ i kroppen (acidose), vil det føre til at mer kalium holdes igjen i kroppen. Ved acidose vil vi derfor få en hyperkalemi.

På samme måte om vi har en alkalose (for lite H+), vil mer kalium skilles ut gjennom nyrene og vi vil få en hypokalemi.

Hypokalemi

For lite kalium i kroppen forekommer ved

 • Alkalose
 • For liten tilførsel av K+
 • Diabeteskoma
 • Økt ACTH og aldosteronaktivitet
 • Diaré
 • Anabolsk fase (gjennoppbyggingsfasen etter alvorlig sykdom eller skade)
 • Polyurifase

Symptomer ved hypokalemi

 • Tretthet
 • Apati og redusert konsentrasjonsevne
 • Kvalme og brekninger
 • Kraftløshet
 • St- reduksjon
 • EKG- forandringer

Hyperkalemi

Forekommer ved

 • Acidose
 • Dehydrering
 • Nyreproblemer, nyrene klarer ikke skille ut tilstrekkelig med kalium
 • Addisons sykdom (binyrebark- sykdom)
 • Ved store vevsskader
 • Dersom pasienten pumper med hånden når prøvetaking gjennomføres frigjøres mer kalium fra musklene
 • Insulinmangel kan gi hyperkalemi
 • Blodtrykksmedisiner kan gi hyperkalemi (ACE- hemmere, AII- hemmere, Aldosteron-hemmere). Alle disse hemmer aldosteronets virkning på nyrene, noe som fører til at mindre kalium skilles ut gjennom nyrene.

Symptomer ved hyperkalemi

 • Uro
 • Smerter rundt munn og tunge
 • Vond smak i munnen
 • EKG- utslag

Behandling av hyperkalemi og hypokalemi

 • Observer urinmengde og kaliumtap gjennom urinen
 • EKG: Både hyper og hypokalemi er livsfarlig og påvirker hjertet, EKG- endringer observeres
 • K+ tilførsel maks 10 mmol per time
 • Maks konsentrajon i infusjon er 80mmol/l
 • Observer infusjonshastigheten nøye ved høykonsentrerte blandinger
 • Ved behandling av diabeteskoma: Økt fare for hypokalemi

=== >>> Neste elektrolytt, natrium

Start typing and press Enter to search