Angst er en tilstand som er kjennetegnet av kroppslige, følelsesmessige, kognitive og atferdsmessige komponenter.

Lidelsen dreier seg om en trussel, enten reell eller innbilt. Desto større trussel, desto større blir angsten. Selve ordet betyr «trang», som kommer fra latinske «augustus», som stammer fra verbet «angere» og betyr å påføre smerte ved å kvele eller presse sammen.

Angst er et menneskelig fenomen

Dyr kan ikke se for seg, eller tenke seg til seg selv i en fremtidig situasjon og dermed skape en forståelse av at noe vondt eller ubehagelig kan inntreffe. Dyr er kun offer for redsel fra en ytre fare. Angst er med andre ord et menneskelig fenomen som blir gjort mulig av vår fantasi og forestillingsevne. Det er disse evnene som gir grobunn for angst hos mennesker.

I vår moderne verden opplever vi, via massemedia, bilder og ord som omhandler katastrofer som jordskjelv, krig, oversvømmelser, terror, drap osv. Dette kan medvirke til utvikling av angst. Angsten kan virke invalidiserende om den er for sterk men den kan også føre til handling om den ikke er overveldende.

Angst kan komme til uttrykk på forskjellige måter.

Angst kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter, og også være en årsak til aggresjon.

Angst vs Frykt

Begrepene angst og frykt brukes ofte synonymt, men refererer likevel til to ulike fenomener. Frykt er en reaksjon på trusler utenfra oss selv, mens angst kan viske ut følelsen av tid og gjøre erindringen om fortid uklar og fremtiden utradert.

Vi kan si at vi har frykt for noe, mens vi i større grad er (i) angsten når den oppstår. Angsten kan beskrives som en diffus, indre uro uten kjent årsak. Den er ikke rettet mot et bestemt ytre objekt. Personen kan føle seg engstelig, men uten å vite hvorfor og kanskje er det ikke noen åpenbar logisk grunn til å engste seg heller.

Fysiologi

Angsten er altså noe personen er redd for i seg selv. Det som er ekstra ubehagelig er at personen ikke vet hvordan hun skal forsvare seg mot angsten. Personer som har opplevd angst forteller om symptomer som svimmelhet, skjelving, kvalme, pusteproblemer, kvelningsfølelse, press i brystet og mellomgulvet, hjertebank og trykk i magen.

===>>>   Neste side: symptomer

Start typing and press Enter to search