Det ytre uspesifikke immunforsvaret består av huden og slimhinnene. Først når inntrengere trenger igjennom det ytre forsvaret trer det indre uspesifikke immunforsvaret i kraft. Det vil si når mikroorganismer har kommet seg forbi de to første forsvarslinjene, huden og slimhinnene. Mer om dette etter vi har gått igjennom det ytre forsvaret.

Det ytre uspesifikke immunforsvaret

Huden
Hudens ytterste lag består av flerlaget plateepitel, der de ytterste cellene er døde og forhornete, dette hindrer mikroorganismer i å få feste. Huden utgjør slik en mekanisk barriere mot omverdenen.

 • Hudområdene er tørre, mens de fleste mikroorganismer trives best i fuktig miljø.
 • Svette og talg som skillles ut gjennom huden inneholder enzymet lysozym, som ødelegger bakterienes cellevegg.
 • Hudens normale bakterier bryter ned talgen til fettsyrer, noe som senker ph-en og gjør det vanskelig for mange bakterier å overleve der.
 • Dersom bakterier til tross for alle disse forsvarsmekanismene klarer å feste seg, skaller det av død hud hele tiden og reduserer risikoen for at de skal få trenge gjennom hudbarrieren.
huden

Utsnitt av huden

Slimhinnene
Slimhinnene dekker hulrommene som har direkte åpning mot omverdenen. Dette er

Slimhinnenes beskyttelsesmekanismer
Slimhinnene beskytter oss på mange forskjellige måter.

 • Slimhinnene er dekket av et seigt slim som fanger opp mikroorganismer.
 • I svelget fanger slimet opp mikroorganismene, slimet føres så oppover av flimmerhårene.
 • Når det svelges tar saltsyren i magesekken knekken på bakterier og mikroorganismene.
 • Vedvarende væskestrøm i urinveier og fordøyelseskanalen skylder bort inntrengere før de får festet seg skikkelig.
 • Normalfloraen av bakterier i slimhinnene hindrer patogene bakterier i å vokse frem.
 • I skjeden finnes det melkesyrebakterier som sørger for lav ph. Dette hemmer bakterievekst
 • I noen slimhinner fornyes epitelvevet raskt, noe som også bidrar til å forsvare mot inntrengere,
  • I tarmkanalen skylles de eldste cellene bort av tarminnholdet som kommer forbi, sammen med de mikroorganismene som har festet seg på de.

Slimhinnene har ett lag epitelceller mot huden som har flere
Slimhinnene har for det meste kun ett enkelt lag med epitelceller, i motsetning til huden som består av flerlaget plateepitel. Mikroogranismer kan derfor lettere trenge gjennom slimhinner enn gjennom huden.

Det var det ytre uspesifikke immunforsvaret. Enkelt og greit, ikke sant? Nå, la oss gå igjennom det indre uspesifikke immunforsvaret

 ===>>> Neste side, det indre uspesifikke immunforsvaret

Start typing and press Enter to search