Monocytter tilhører makrofagene. Bilde: Wikipedia.org

Monocytter tilhører makrofagene. Bilde: Wikipedia.org


Monocytter


Moncytter er en type relativt store hvite blodceller, og tilhører en gruppe vi kaller for makrofagene. Monocyttene utgjør ca 5- 10% av de hvite blodcellene. De sirkulerer, som granulocyttene, kun en kort tid i blodbanen før vandrer ut i vevene.

Monocyttene er fremdeles umodne når de kommer til vevene og modnes ferdig her. Dette skjer ved at antallet lysosomer øker dramatisk. Dette fører til at de blir makrofager.

Mens granulocyttene kun lever 4- 8 dager i vevene kan monocytter leve i flere år. Granulocytter er spesielt viktig i starten av en bakterieinfeksjon, mens monocytter (som er en type makrofager) er viktigst ved langvarige infeksjoner.

Makrofager

Monocytter kalles makrofager fordi de er såkalte «storspisere». Det vil si at de driver meget effektive fagocytering. På grunn av denne evnen til å drive storstilt fagocyttering er de en veldig viktig del av immunforsvaret. Nærmere bestemt det indre uspesifikke celleforsvaret.

Makrofager vs Granulocytter

  • Makrofager kan drepe mange fler inntrengere enn nøytrofile granulocytter
  • Makrofager kan drepe større inntrengere enn granulocyttene
  • Makrofagene «rydder også opp» ved å spise ødelagte røde blodceller, døde granulocytter og vevsrester

Både makrofager og nøytrofile granulocytter er fagocyterende celler. Begge skiller også ut et stoff når de fagocyterer. Dette stoffet kalles cytokiner og aktiverer det spesifikke immunforsvaret.

Stasjonære makrofager

En del monocytter er lite bevegelige og kalles derfor stasjonære makrofager. Vi finner stasjonære makrofager i kapillærene i lungenes alveoler og i leveren.

Monocytter i luftveiene

Luftveiene er viktige inngangsporter for fremmede organismer. Vi finner makrofager både i alveoleveggen og inne i selve alveolene. Disse er svært viktige for å hindre fremmede organismer i å trenge inn i blodet.

Kupferceller

Vi finner også makrofager i leveren. Disse kalles kupferceller. Kupfercellene sørger for at nesten ingen av bakteriene som trenger inn i portåreblodet fra fordøyelseskanalen kommer forbi leveren.

Forekomst

Vi finner en økt mengde monocytter i blodet ved noen typer infeksjoner, spesielt ved virusinfeksjoner.

===>>> Neste side: Lymfocytter

Kilder:
https://sml.snl.no/monocytter
Menneskekroppen av Sand et al.

Start typing and press Enter to search