Kroppens surhetsgrad betegnes med pH- verdi. Kroppens pH- verdi har stor betydning for cellenes funksjoner. pH- verdien måles ved hjelp av antall H+ (hydrogen)- ioner. Kroppen vår har mekanismer som hele tiden forsøker å holde pH- verdien innenfor normale verdier. Det vil si mellom 7,35 og 7,45.

Dersom det er høy konsentrasjon av H+-ioner, vil pH- verdien synke. Dersom det er lav konsentrasjon av H+- ioner så vil pH- verdien stige.  Kroppen prioriterer å holde konsentrasjonen av H+- ioner innenfor normalen så og si foran alt annet.

Hvor mange H+- ioner som finnes i kroppen påvirkes av syre- og base- balansen i kroppen. Dersom det finnes 20 ganger mer bikarbonat (HCO3-) i kroppen enn det finnes syre (CO2) så har vi en pH på 7,40. Normalverdien i arterielt blod, er som nevnt mellom 7,35-7,45.

Dersom det er for mye syre (CO2) i kroppen, vil pH- verdien synke. Dersom det er for mye base (HCO3-) i kroppen vil den stige. Med syre mener vi i denne sammenheng CO2 og med base mener vi bikarbonat (HCO3-).

Acidose

Dersom pH- verdien synker under 7,35, det vil si at det finnes stor konsentrasjon av H+- ioner, er miljøet i kroppen blitt surere enn det vi ønsker. Vi kaller dette acidose.

Se respiratorisk acidose

Alkalose

Dersom pH- verdien stiger til over 7,45, det vil si at konsentrasjonen av H+- ioner er lav, er kroppen mer basisk enn det vi ønsker. Vi sier da at vi har en alkalose.

Se metabolsk alkalose

=== >>> Neste side, metabolsk acidose

Kilder
Henriksson O. & Lennermark, I. – Verdt å vite om væskebalansen 2. utg. 2010

Start typing and press Enter to search