Vil du sikre deg ståkarakter på eksamen eller bare oppdatere din kunnskap? Uansett finner du alt det viktigste fra sykepleierstudiet på denne siden. Her har vi samlet alle artiklene vi har skrevet fra sykepleierstudiet. Bla nedover så finner du menneskekroppen, teorier og teoretikere, ord og utrrykk, legemidler, psykisk helse og sykdomslære.

Menneskekroppen

Sykepleie – teoretikere og teorier

Legemidler

Psykisk helse

Sykdomslære

Merk at mange av disse artiklene er skrevet rundt 2013. Dermed kan det i noen tilfeller være gjort endringer etter dette som ikke er kommet med enda. Som f.eks ift behandling.

Start typing and press Enter to search