Registrering av lungevolumene og vitalkapasitet kan foretas ved hjelp av spirometri. Restvolumet kan imidlertid ikke måles med et spirometer. Under går vi igjennom de forskjellige lungevolumene.

Tidevolum

Tidevolum er det volumet med luft som trekkes inn og ut av luftveiene ved hvert åndedrag. Tidevolumet kan måles med et spirometer og ligger på ca 500 ml i hvile for et voksent menneske.

Ekspiratorisk reservevolum

Etter avsluttet ekspirasjon er det fortsatt mye luft igjen i lungene. Ved å bruke ekspirasjonsmusklene kan opp til ca 1500 ml av dette pustes ut. Dette kalles det ekspiratoriske reservevolumet.

Restvolum

Etter en slik forsert ekspirasjon er det fremdeles ca 1000 ml luft igjen i lungene. Dette kalles lungenes restvolum.

Inspiratorisk reservevolum

Etter en vanlig inspirasjon i hvile kan en person ved hjelp av inspirasjonsmusklene fylle lungene ytterligere med luft; Ca 3000 ml hos et voksent menneske. Dette kalles inspiratorisk reservevolum.

Vitalkapasiteten

Vitalkapasiteten kan måles på følgende måte:

  1. En person foretar en maksimal inspirasjon
  2. Personen foretar en maksimal ekspirasjon

Da har personen pustet ut en mengde som tilsvarer:

det inspiratoriske reservevolumet
+ tidevolumet
+ det ekspiratoriske reservevolumet
= vitalkapasitet

Lungevolum

I kliniske undersøkelser måles ofte mengden luft som kommer ut i løpet av det første sekundet av vitalkapasiteten. Dette kalles for «forsert ekspiratorisk volum».

Denne verdien skal være minst 75% av vitalkapasiteten. En reduksjon under 75% av vitalkapasitet betyr at luftmotstand er økt. Dette skjer for eksempel hos mennesker med astma eller KOLS.

=== >>> Neste side, respirasjonssystemet

Start typing and press Enter to search