Hemoglobin er et protein som finnes i de røde blodcellene (erytrocyttene) og binder oksygenet i blodet. Jobben til Hemoglobinet er å bidra til at oksygenet fraktes fra lungene og rundt i kroppen.

Lavt hemoglobin nivå vil kunne ses ved følgende tilstander

– Jernmangelanemi, ofte ved lengre tids skjulte blødninger eller menstruasjon
– Sykdom i beinmarg, lave verdier på grunn av feil i produksjonen av erytrocytter
– Blødning grunnet skader, magesår og tarmsykdom (ulcerøs kolitt)
– Økt ødeleggelse av erytrocytter grunnet malaria

Hemoglobin - bilde fra wikipedia.org

Hemoglobin – bilde fra wikipedia.org

Tiltak ved lavt hb- nivå
– Jerntilskudd via kost eller tabletter
– B12- injeksjoner
– Blodoverføring
– Tilføre blodet oksygen

Både Hb og EVF vil kunne synke ved følgende tilstander
– Jernmangelanemi
– Hemolytisk anemi
– Anemi ved kroniske sykdommer (inflammasjon)
– Blødninger og store mengder blodtap
– Overhydrering

===>>> Neste side, Erytrocyttvolumfraksjon (EVF)

Start typing and press Enter to search