Hvite blodceller er det samme som levkocytter. Dette er celler som ikke inneholder noe fargestoff. Levko betyr hvit, og dette er grunnen til at vi kaller de hvite blodceller.

Hvite blodceller er en del av immunforsvaret. Mens røde blodceller (erytrocytter) opererer inne i blodbanen, bruker hvite blodceller blodet til transport fra produksjonssted og frem til f.eks et infeksjonssted.

På et infeksjonssted kan en betennelse være igangsatt på grunn av tilstedeværelse av mikroorganismer som bakterier, sopp, virus eller parasitter.

hvite blodceller

Levkocytter kalles ofte for hvite blodceller – Bilde fra wikipedia.org

Levkocyttene fungerer som forsvarssoldater og dirigeres raskt til betennelsesstedet. Vi har flere typer levkocytter som alle har ulike oppgaver i immunforsvaret. Levkocyttene er svært viktige i bekjempelse av mikrooganismer.

I blodet er det ca 1/500 – 1/1000 så mange levkocytter som erytrocytter. I beinmargen er det lagret 10-20 ganger så mange hvite blodceller som røde.

Disse frigjøres ut i blodbanen og kommer raskt frem til betennelsesstedet, dersom en alvorlig infeksjon skulle utvikle seg. I en slik situasjon øker ikke bare antallet levkocytter rundt betennelsesstedet, men også produksjonen.

5 ulike typer hvite blodceller

Vi har fem ulike typer levkocytter. Levkocyttene har kjerne og de vanlige organellene (noe erytrocyttene ikke har). Vi deler levkocyttene inn i grupper på bakgrunn av formen på kjernen, antallet, typer vesikler og produksjonssted.

Levkocyttene deles inn i granulocytter (tre typer), monocytter og lymfocytter. Mens granulocytter har et kornete utseende, har lymfocyttene og monocyttene ikke et kornete utseende.  Monocyttene er større enn lymfocyttene og har en nyreformet kjerne.

Alle levkocyttene er større enn erytrocyttene. Her er en oversikt over alle de 5 typene levkocytter, som vi går gjennom på de neste sidene:

  1. Nøytrofile granulocytter
  2. Eosinofile granulocytter
  3. Basofile granulocytter
  4. Monocytter
  5. Lymfocytter

Antallet levkocytter i blodbanen varierer stort gjennom livet. Antallet av hver av typene hvite blodceller varierer også stort, alt etter hvilken sykdom som rammer mennesket.

Dannelsen av levkocytter

Dannelsen av de hvite blodcellene starter i beinmargen. Mens granulocytter og monocytter kun dannes i beinmargen, forlater de fleste umodne lymfocytter beinmargen tidlig (i tiden like før og etter fødselen).

De vandrer da til andre deler av kroppen der de utvikles til modne lymfocytter. Dette skjer i lymfevev i lymfeknuter, milt, tonsiller, tymus, tarm og organer.

Les mer om lymfocyttenes modning under det spesifikke immunforsvaret

Granulocuytter & Monocytter

Mens Monocytter og Granulocytter forsvarer oss ved å drepe og fordøye inntrengere (fagocytose), vil lymfocyttene bekjempe inntrengerne på andre måter. Blant annet ved å danne antistoffer.

=== >>> Neste side: Granulocytter

Start typing and press Enter to search