Erytrocyttvolumfraksjon (EVF)

En EVF – blodprøve vil vise hvor stor konsentrasjon det er av erytrocytter i blodet, hvor mye av blodet erytrocyttene utgjør. Antallet erytrocytter i blodet er konstant. Ved f.eks dehydrering vil EVF stige. Motsatt ved overhydrering vil konsentrasjonen (EVF) synke.

Både Hb og EVF vil kunne synke ved følgende tilstander
– Jernmangelanemi
– Hemolytisk anemi
Anemi ved kroniske sykdommer (inflammasjon)
– Blødninger og store mengder blodtap
– Overhydrering

=== >>> Neste side, syre og base- balanse (pH- verdi)

Start typing and press Enter to search