Metabolsk acidose betyr at kroppsvæsken vår har for lav pH- verdi grunnet noe metabolsk.

I likhet med respiratorisk acidose er syrenivået for høyt, men til forskjell fra respiratorisk acidose skyldes dette ikke respirasjonen, men metabolismen.

Årsaker

Metabolsk acidose kommer av for mye syreproduksjon i kroppen. Dette kan skyldes en rekke årsaker. Noen av de vanligste er

 • Dårlig blodomløp
 • Diabetisk ketoacidose
  – Ved altfor høyt blodsukker grunnet insulinmangel vil cellene i mangel på sukker (sukkeret kommer ikke inn i cellene fordi insulinet ikke er tilstede og tar seg av jobben sin; Å føre glukose inn i cellene) bryte ned fettstoffer for energi. Et biprodukt av dette er ketonlegemer. Disse gjør blodet surt. Dette kalles ketoacidose.
 • Hjertestans
 • Diaré
  – Da skilles det ut for mye baser, og kroppen blir sur
 • For mye alkohol
 • Nyresvikt
  – Syrer som normalt skilles ut i urinen, blir værende i kroppen og forsurer miljøet
 • Intens muskelaktivitet

Kroppens reaksjon på metabolsk acidose

Kroppen vil under metabolsk acidose forsøke å kompensere for det forhøyete syrenivået ved å puste ut CO2. Det kan gi seg utslag i dyp innpusting etterfulgt av rask utpusting. Slik forsøker kroppen å kompensere ved å puste ut mest mulig CO2. Dette kalles Kussmal respirasjon.

Formelen for syre/base balanse i kroppen

CO2 + H2O ⇌ H2CO3 ⇌ H+ + HCO3-

Denne formelen går begge veier og hele reaksjonen skjer i en børkdel av et sekund, altså svært raskt. Det viktigste å forstå er at CO2 blir til H+. H+ er som kjent syre og jo mer H+- ioner dess surere miljø/ lavere pH- verdi.

Kroppen jobber hele tiden for å holde pH-verdien stabil. Et forenklet eksempel på hvordan dette fungerer:

 1. Det produseres CO2 i kroppen din
 2. CO2 kommer da i kontakt med H20 (vann) og dette fører til en reaksjon
 3. Reaksjonen er den formelen som står like over. Den skjer raskt og ender med at man istedet for å ha et CO2- molekyl og ett H2O- molekyl nå har ett H+- molekyl og ett HCO3- molekyl (HCO3- + H+)
  1. Ett H+- ion betyr da at kroppen er blitt litt surere
 4. Dersom vi puster ut store mengder CO2 før det får reagert med H2O vil ikke kroppen få lavere pH- verdi. O motsatt, dersom vi tilfører bikarbonat (HCO3-) så vil dette motvirke reaksjonen og medføre økt pH- verdi.
 5. Kroppen jobber hele tiden med å opprettholde pH- balanse. Dersom vi får mye HCO3- vil dette reagere med H+- ioner og omdanne dette til CO2 og H2O. Da vil vi kunne få en alkalose, noe som er for høy pH- verdi.

=== >>> Neste side, respiratorisk acidose

Start typing and press Enter to search