Cellenes organeller kan for forståelsens skyld kalles cellenes egne organer. I likhet med våre organer har de alle spesifikke oppgaver, de samarbeider med hverandre og er avhengige av hverandre.

Organellene flyter i cytosolen og de fleste er avgrenset av lipidmembraner. Noen få av organellene er også membranløse. Cytosol og organeller utgjør sammen det vi kaller for cytoplasma.

Organeller

Organeller er cellens egen organer. Alle bestanddelene du ser i cellen her er forskjellige organeller.

Organeller er cellens egen organer. Alle bestanddelene du ser i cellen her er forskjellige organeller.

De viktigste organellene er

  1. Mitokondriene
  2. Endoplasmatisk retikulum
  3. Golgiapparatet
  4. Lysosomene
  5. Cellekjernen
  6. Ribosomene (membranløse)
  7. Celleskjelettet (membranløst)

Vi går nå igjennom hver enkelt organelle og hva dens funksjoner er i samme rekkefølge som listen over.

===>>> Neste side, Mitokondriene

Kilder:
Sand et al. – Menneskekroppen – Kap. 2 – Celler

Start typing and press Enter to search