Smertefibrer fra huden og invollsorganene har vanligvis synapser på de samme cellene i ryggmargen. Det er imidlertid sjelden at innvollsorganene blir skadet slik at de gir smerte. Det er mer vanlig med smerte fra huden. Dette gjør at det vanligvis er smerte fra huden som påvirker disse cellene i ryggmargen.

Dette gjør at hjernen, ved skade på et indre organ, lokaliserer smerten til det aktuelle området i huden. Selv om smerten kommer fra det indre organet. Det er dette vi kaller «overført smerte».

Overført smerte

Overført smerte: Hjernen vår gjør at smerte i et innvolsorgan gjerne føles som overflatisk smerte i huden.

Hjerteinfarkt og hodepine kommer av overført smerte

Hjerteinfarkt

Dette er viktig kunnskap for å identifisere problemet og stille riktig diagnose. F.eks vil nedsatt blodtilførsel til muskelcellene i hjertet, kunne lede til overflatisk smerte i brystet, som sprer seg ut i venstre arm. Dette er et symptom på hjerteinfarkt.

Hodepine

Nervevevet i hjernen har ikke smertereseptorer. Hjernehinnene, venesinusene og andre blodkar i hjernen har derimot smertefibre. Dersom disse blir strukket eller deformert vil vi oppleve det som hodepine. Hodepine kan også komme av andre årsaker. Smerte fra følgende tre områder vil alle oppleves som overført smerte i ulike deler av hodet:

  • bihulebetennelse
  • skade/ spenning i hode og nakkemuskler
  • smerter fra øyets fokuseringsmuskel

=== >>> Neste side: Kroppssansene

Start typing and press Enter to search