Celleskjelettet består av proteintråder (filamenter). Proteintrådene danner et tredimensjonelt nettverk som gir cellene deres form. Proteinfilamentene er også cellenes «bærende «struktur, eller reisverk.

Vi kan sammenligne celleskjelettet med bærebjelker og strukturer som holder et hus oppe. På samme måte som et hus ikke kan holdes opp av kun veggene, så kan ikke cellene holdes «oppe» av kun cellemembranen. Celleskjelettet bidrar da som et vi kaller «reisverk».

Det er i tillegg fleksibelt og viktig i forhold til cellenes evne til å endre form. Det er også viktig for intracellulær transport av molekyler, vesikler og organeller.

Celleskjelettet består av tre deler

  1. Mikrotubuli
    – Mikrotubuli er tynne rør og den stiveste delen av celleskjelettet. Disse rørene fungerer også som skinner som tar seg av transport av stoffer i cellen
  2. Intermediære filamenter
    – De intermediære filamentene har størst styrke av alle delene i celleskjelettet. De viktigste funksjonene til disse filamentene, eller trådene, er å gjøre cellen sterk og sørge for at den kan motså strekk. Celler som utsettes for store påskjenninger har mye intermediære filamenter. Eksempel: Epitelceller i huden
  3. Aktinfilamenter
    – Aktinfilamentene utgjør den største delen av celleskjelettet. Dette er også de tynneste delene. Aktinfilamentene er viktige for både form og bevegelse. Eksempel: Muskelceller

===   >>>   Tilbake til oversikt over cellen

Kilder:
Sand et al. – Menneskekroppen – Kap. 2 – Celler

Start typing and press Enter to search