Den viktigste regulatoren for vårt blodtrykk er prosessen som skjer i Renin- Angiotensin- Systemet, også kalt RAS. Dette er en prosess som går over flere steg. La oss gå gjennom hele prosessen som skjer når blodtrykket øker, fra start til mål.

Det starter med at nyrene frigjør renin til blodbanen. Frigjøring av renin skjer når en eller flere av følgende faktorer er tilstede:

 • Blodtrykket synker og dette registreres i nyrearteriene
 • Det sympatiske nervesystemet (som er en del av det autonome nervesystemet) stimuleres og gir beskjed til nyrene om at blodtrykket skal økes
 • Væske som strømmer gjennom nyretubuli har redusert innhold natriumioner

La oss si at en eller flere av disse faktorene er tilstede. Blodtrykket vil da øke vha følgende prosess.

 1. Blodtrykket går ned og renin frigjøres fra nyrene til blodbanen.
 2. Angiotensinogen frigjøres fra leveren.
 3. Renin reagerer med angiotensinogenet fra leveren og omdanner dette til Angiotensin I.
 4. Angiotensin I flyter nå rundt i blodbanen til det passerer lungene.
 5. I lungekretsløpet reagerer Angiotensin I med enzymet Angiotensin Converting Enzyme (ACE). ACE omdanner Angiotensin I til Angiotensin II (Blodtrykksmedisinen ACE-hemmere senker blodtrykket ved å hindre denne prosessen).
 6. Angiotensin II vil nå virke på flere måter, som alle øker blodtrykket. Vi har delt disse inn i fem effekter.

RAS – Renin angiotensin systemet er den viktigste regulatoren for vårt blodtrykk

Fem effekter angiotensin II har på blodtrykket:

 1. Det stimulerer til vasokonstriksjon av arteriolene. Det vil si at arteriolene trekker seg sammen og dermed øker perifer motstand, noe som igjen øker blodtrykket.
 2. Det stimulerer den sympatiske delen av det autonome nervesystemet, noe som igjen øker blodtrykket – systemet slipper da ut noradrenalin og adrenalin.
 3. Angiotensin II bidrar til reabsorbsjon av natriumklorid (salt) og utskillelse av kalium i nyrene. Salt binder vann og derfor fører reabsorbsjon av salt til at mer vann beholdes i blodet, som igjen fører til at blodvolumet øker, og dermed øker også blodtrykket. Dette skjer i nyrene.
 4. Det stimulerer til frigjøring av aldosteron fra binyrebarken. Aldosteron er et viktig hormon som også bidrar til det samme som i punkt 2. Man får her altså en dobbel virkning der både AII og Aldosteron bidrar til økt blodtrykk på samme måte.
 5. Stimulerer til økt utskillelse av Anti Diuretisk Hormon (ADH) fra hypofysen (huskeregel: «Anti-urinere-hormon» – du tisser mindre). Mer av vannet blir absorbert i nyrene og går inn i plasmavolumet (blodvolumet). Fører til at blodtrykket øker.

Under følger en video som enkelt forklarer de viktigste stegene i Renin- angiotensin- systemet:

Med denne kunnskapen i bakhodet vil du enkelt forstå hvordan blodtrykksmedisiner virker på kroppen.

===>>>Blodtrykksmedisiner og hvordan de fungerer

Start typing and press Enter to search