Det indre uspesifikke celleforsvaret består av levkocytter (hvite blodceller). Først og fremst levkocytt-typene nøytrofile granulocytter og makrofager. «Naturlige drepeceller» spiller også en rolle.

Vi kan si at det indre forsvaret består av hovedsaklig tre deler
1. Nøytrofile Granulocytter
2. Makrofager
3. Naturlige drepeceller

1. Nøytrofile Granulocytter

De nøytrofile granulocyttene har spesielt 3 egenskaper som bekjemper infeksjoner

– Amøboide bevegelser (diapedese)
Nøytrofile granulocytter beveger seg som amøber, altså ved å forandre form. De sender da ut en forløper, en slags tynn pose. Deretter overføres cellens plasma inn i forløperen og resten av cellen følger etter.

Dette gjør at de kan bevege seg gjennom porene i kappilærårenes epitelveg, selv om de er større enn åpningene mellom epitelcellene. Dette kalles diapedese. Vha denne metoden beveger de seg altså ut av blodåren og inn i ekstra cellulær-væsken, der det får tilbake sin opprinnelige form.

– Kjemotakse
Kjemotakse vil si at de nøytrofile granulocyttene beveger seg som en magnet mot steder der det er høyere konsentrasjon av spesielle stoffer fra bakterier, og mot visse stoffer fra ødelagte celler og vev

Disse stoffene kalles kjemotaksiner. Når blod strømmer gjennom kapillærene, får kjemotaksiner de nøytrofile granulocyttene til å utføre kjemotakse.

Ved hjelpe av amøboide bevegelser og diapedese beveger de seg da gjennom kapillær-veggene og angriper de fremmede i stor stil.

– Fagocytose (cellespising)
Fagocytose skjer ved at en nøytrofil granulocytt danner spesielle tynne utvekster (psevdopodier) som omslutter bakterien ved hjelp av en kappe fra granulocyttens cellemembran.

Deretter omsluttes bakterien av lysosomer fra cellen, som så smelter sammen med kappen og tømmer sine enzymer over den organiske organismen og bryter den ned, mye på samme måte som næringsstoffer brytes ned av cellene.

Fagocyttene skiller mellom fiendtlig og ikke fiendtlige stoffer i kroppen
Fagocyttene må kunne skille mellom det som er fiendtlig og det som er kroppens eget stoff. Måten de gjør dette på er

 • Ved hjelp av kjemotaksiner (se over)
 • Dersom partiklene har en ujevn overflate øker sannsynligheten for at de fagocyterende cellene binder seg til de
 • Opsoniner: Under bakterielle infeksjoner dannes det substanser som binder den fagocyterende cellen til bakterien,  dermed øker fagocytosen. Opsoniner bidrar altså til å gjøre fagocytosen enklere.
 • En del bakterier har en kapsel rundt seg (streptokokker f.eks), og dette gjør at fagocyterende celler ikke klarer å binde seg til dem. Opsoniner kan imidlertid binde seg til disse og da kan også fagocyterende celler binde seg

Antistoffer er effektive opsoniner. De nøytrofile granulocyttene dør vanligvis når de har fagocytert mellom 5 og 25 bakterier.

2. Makrofager

Monocytter er umodne celler som flyter i blodet. Når de kommer over i vevsvæsken øker antallet lysosomer enormt og de blir til makrofager. Mens nøytrofile granulocytter er spesielt viktig i starten av en bakterieinfeksjon er makrofagene viktigst ved langvarige infeksjoner.

 • Makrofagene kan drepe langt flere enn de nøytrofile granulocyttene
 • De kan drepe større inntrengere
 • Det er makrofagene som spiser ødelagte røde blodceller, døde granulocytter og vevsrester.

Begge disse typene fagocyterende celler, makrofager og nøytrofile granulocytter, skiller ut et stoff når de fagocyterer. Dette stoffet kalles cytokiner og aktiverer det spesifikke immunforsvaret.

3. Naturlige drepeceller

Den tredje typen celle i det uspesifikke indre immunforsvaret er naturlige drepeceller. Dette er eneste lymfocytt i det uspesifikke immunforsvaret. I det spesifikke immunforsvaret finner vi andre lymfocytter.

Om naturlige drepeceller

 • De er ikke fagocytter
 • De er en type lymfocytter som er viktig i det tidlige forsvaret mot kreftceller og virusinfiserte celler
 • Mens lymfocyttene i det spesifikke immunforsvaret kun angriper celler som er merket med et antigen, angriper de naturlige drepecellene et bredt spekter av virusinfiserte celler og kreftceller. Dette gjør de uten at de indentifiserer anti-genene på forhånd
 • Disse er ikke fagocytter men dreper ved å angripe og ødelegge cellemembranen

Dette var cellulære faktorer i det uspesifikke immunforsvaret. Nå går vi videre til det indre uspesifikke ikke-cellulære forsvaret.

===   >>>   Neste side, det indre uspesifikke ikke-cellulære forsvaret

Start typing and press Enter to search