I det uspesifikke immunforsvaret deltar to deler

  • Levkocytter. Kjent som de hvite blodcellene
  • Proteiner som er løst i ekstracellulær væske.

Det uspesifikke immunforsvaret kjennetegnes gjerne ved at hver enkelt komponent virker på mange forskjellige mikroorganismer og kroppsfremmede stoffer. Derav navnet.

Det uspesifikke immunforvaret kan fungere utmerket uten at kroppen først har vært i kontakt med det skadelige stoffet. Det blir ikke mer effektivt etter flere angrep, slik som er tilfelle med det spesifkke immunforsvaret. Det kommer vi tilbake til seinere.

uspesifikke immunforsvaret

Det uspesifikke immunforsvaret består av hvite blodceller (levkocytter) og proteiner.

Det uspesifikke forsvaret har to hovedoppgaver

  • Å hindre at fremmede mikroorganismer og stoffer kommer inn i kroppen
  • Dersom det ikke lykkes; hindre spredning av stoffet

For å unngå forvirring, la oss oppsummere: Det uspesifikke immunforsvaret består av hvite blodceller (levkocytter) og proteiner. Det er medfødt og har som hovedoppgave å forhindre at patogene (fiendtlige) mikroorganismer kommer inn i kroppen og sprer seg.

Videre deler vi det uspesifikke forsvaret inn i to deler – to forsvarslinjer, etter hvor på kroppen de virker.

  1. Det ytre uspesifikke forsvar
  2. Det indre uspesifikke forsvaret

La oss først gå gjennom det ytre uspesifikke immunforsvaret

===   >>>   Neste side, det ytre uspesifikke immunforsvaret

Start typing and press Enter to search