Basofil granulocytt


Basofile Granulocytter


Basofile granulocytter ligner på mastcellene som finnes i vevene. Men de basofile granulocyttene dannes i beinmarg, dannes mastceller fra celler i bindevevet. Både basofile granulocytter og mastceller spiller en stor rolle ved allergiske reaksjoner.

Ved en allergisk reaksjon dannes antistoffet IgE. IgE fester seg ofte til overfalten av de basofile granulocyttene og mastcellene.

Allergisk reaksjon

En allergisk reaksjon vil kunne foregå slik:

  1. Et allergifremkallende antigen binder seg til antisoffmolekyler
  2. Mastcellene og de basofile granulocyttene skiller ut histamin i vesikler
  3. Histaminet og enkelte andre stoffer som skilles gir en allergisk reaksjon

Histaminet og disse andre stoffene er ansvalige for de fleste allergiske reaksjoner

Heparin

Mastcellene og basofile granulocytter skiller også ut heparin. Vi vet at store mengder heparin hindrer blodet i å koagulere, men det er tvilsomt om de mengdene som skilles ut er nok til å ha noen koagulajonshemmende effekt.

=== >>> Neste side: Monocytter

Start typing and press Enter to search