Det perifere nervesystemet består av nerveceller som strekker seg fra sentrale områder, det vil si fra ryggmargen og hjernen og ut i perifere områder til kroppen, som armer og bein. Vi deler denne delen av nervesystemet inn i tre deler, etter hvordan delene fungerer.

 1. Det sensoriske nervesystemet
  1. Nervene som fører signaler inn til ryggmargen og hjernen kalles sensoriske nervefibre, og er en del av det sensoriske nervesystemet.
 2. Det somatisk motoriske nervesystemet
  1. Nervecellene som styrer våre bevegelser og leder signaler ut til bevegelsesapparetet, kalles motoriske nervefibre. Disse tilhører det somatisk motoriske nervesystemet.
 3. Det autonome nervesystemet
  1. Nervene som sender signaler og styrer våre indre organer kalles autonome fibre. Disse hører til det autonome nervesystemet.

Innføring

Det perifere nervesystemet

Det perifere nervesystemet – Inndeling av ryggmargsegmentene.

Systemet kan altså deles inn i tre deler, og består av nerver som strekker seg fra ryggmargen og hjernestammen og ut i alle deler av kroppen. Vi deler nervecellene inn i hjernenerver og spinalnerver.

Ryggmargen er delt inn i ulike deler (segmenter) i lengderetningen. Hvert segment har to spinalnerver, en som går til høyre og en som går til venstre. Disse segmentene følger hovedsaklig ryggvirvlenes inndeling. Slik er inndelingen:

 1. 8 par med halsnerver
 2. Tolv par brystnerver
 3. Fem par lendenerver
 4. Fem par korsnerver
 5. Ett par halenerver

La oss gå igjennom hele nervesystemet:

===   >>>   Først, det sensoriske nervesystemet

Kilder:
Sand et al. – Menneskekroppen – Kap. 4 – Nervesystemet
http://nhi.no/forside/kroppen-var/organer/perifere-nervesystem-39129.html

Start typing and press Enter to search