Et vev er en samling av celler som er like. Muskelceller utgjør for eksempel muskelvev, epitelceller danner epitelvev og nerveceller danner nervevev osv. De forskjellige typene vev blir omtalt på de neste sidene. Først går vi igjennom hvordan vevene blir dannet av de forskjellige cellene.

Celledeling

Utviklingen av kroppen vår starter med kun èn celle; Den befruktede eggcellen. Neste steg er at den befruktede cellen deler seg i to. Disse to cellene deler seg igjen og blir til fire celler. Slik fortsetter celledelingen frem til kroppen vår er bygget opp.

Alle cellene i kroppen inneholder den samme genetiske informasjonen i sitt DNA. DNA- et ligger i hver enkelt celle sin kjerne. Unntaket er de modne erytrocyttene og kjønnscellene. Disse inneholder ikke den samme genetiske informasjonen som resten. Utenom disse inneholder alle cellene i kroppen din den samme informasjonen i DNA-et.

Et vev består av celler av samme sort. Sammen danner de ulike vevene organsystemer.

Et vev består av celler av samme sort. Sammen danner de ulike vevene organsystemer.

Differensiering

Etterhvert deles cellene i forskjellige typer celler, noen blir til skjelettceller, andre til muskelceller, noen til nerveceller, og så videre. Dette med at cellene deler seg i forskjellige «retninger», og får forskjellige egenskaper kalles for differensiering.

Differensiering foregår ved at cellene bruker ulike deler av den genetiske informasjonen i cellekjernen i forbindelse med celledelingen. I hvilken «retning» cellen skal dele seg, det vil si hvilken type celle den skal bli, bestemmes av hvilke gener som er aktive i den enkelte celle.

Et gen inneholder informasjon for et protein. Et gen er altså ikke en byggestein i seg selv men en «oppskrift» på hvordan cellene skal bygges ved hjelp av proteiner (proteinsyntesen). Så om gener som koder for, la oss si utvikling av en muskelcelle, er aktive i en celle, så vil celledelingen skape en ny muskelcelle. Når flere muskelceller så er samlet, kalles dette et vev. Nærmere bestemt muskelvev.

Organsystemene

De ulike vevene går så sammen og danner organer. Videre danner organene organsystemer, som for eksempel sirkulasjonssystemet, fordøyelessystemet og respirasjonssystemet.

Organsystemene samarbeider og bidrar så til å danne den komplette kroppen vår. De kommuniserer med hverandre og samarbeider om kroppslige funksjoner.

Apoptose

Normal utvikling krever i tillegg til celledeling og celledifferensiering også noe som kalles apoptose. Dette er programmert celledød. Altså celledød som er planlagt som en del av utviklingen av et menneske.

Hender og føtter blir for eksempel utviklet ved at det er hud, eller vev, mellom fingrer og tær. Deretter oppstår apoptose og cellene i vevet mellom fingre og tær dør. Dermed oppstår fingrene og tærne. Restene av de døde cellene blir så fjernet av naboceller, og fagocytert (spist) av fagocytter fra immunforsvaret.

Vevstyper

Kroppen vår har rundt 200 ulike celletyper. Disse forskjellige celletypene danner fem hovedgrupper av vev. Disse går vi igjennom på de neste sidene.

  1. Epitelvev
  2. Støttevev
  3. Flytende vev
  4. Muskelvev
  5. Nervev

===   >>>   Neste side, Epitelvev

Sand et al. – Menneskekroppen – Kap. 2 – Celler

Start typing and press Enter to search