I denne fasen utvikler man ifølge Erikson enten intimitet eller isolasjon.

Intimitet
Å gå inn i nære fohold krever at en føler seg trygg på seg selv og sin identitet. Gjennom intimitet får vi dekket behovet for nærhet og kjærlighet. Intimitet defineres av Erikson som evnen til å være nær andre, som kjærester og venner.

Isolasjon
Isolasjon henspeiler på det følelsesmessige planet hos mennesket. Dersom en person er usikker på sin egen identitet, vil han kunne forsøke å forsvare seg mot å miste sin identitet.

Dette vil han gjøre ved å reagere med isolasjon. Det vil si å ikke knytte seg følelsesmessig til andre. Personen kan ofte virke selvopptatt, uavhengig eller skifte partner ofte. 

Neste side >>>   Syvende fase: Middelalderen (35 – 60/65 år)

Start typing and press Enter to search