Jean Piaget sine teorier er utsatt for mengder med kritikk. 

Metodene
Jean Piaget studerte i stor grad sine tre egne barn, noe som ikke tilfredsstiller krav til objektiv forskning.

Alvorlig kritikk
Den mest alvorlige kritkken mot hans arbeid er at han undervurderte barns tidlige kognitive kapasitet. Barn tenker for eksempel ikke egosentrisk like lenge som Piaget antok. Han overdurderte også evnen til abstrakt tenkning. Nyere forskning viser at denne evnen ikke er utviklet fullt før i 25- årsalderen.

Det er senere vist at barn helt ned i toårsalderen er i stand til å sette seg inn i andres følelser og for eksempel trøste noen som gråter. Piaget ble også kritisert for at han ikke tok hensyn til menneskers evne til å lære fra andres handlinger og at han overser den kulturelle og sosiale kontekst. Hans forskning ble gjort på barn i vestlige samfunn og er dermed ikke universell.

Jean Piaget har hatt stor innflytelse
Jean Piagets teorier har likevel hatt stor betydning for vår forståelse for barns kognitive utvikling, og har hatt stor betydning for tilrettelegging for pedagogikk i skolen.

Jean Piaget – forside

Start typing and press Enter to search