CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) er en form for peritonealdialyse. Ved CAPD læres pasienten selv opp til å gjennomføre peritonealdialyse på seg selv. Dette gjør det enklere for pasienten fordi han slipper å oppsøke sykehus for å bli dialysert.

Pasienten får da operert inn et permanent kateter i bukhulen og får opplæring i hvordan han selv kan fylle på dialysevæske og fjerne denne.  Det foregår slik:

  1. Pasienten får operert inn et permanent kateter i bukhulen. Dette fungerer som inngangs og utgangsport for dialysevæsken.
  2. Han fyller da ca 2 liter dialysevæske inn i peritonealhulen (bukhulen).
  3. Det oppstår likevekt mellom dialysevæsken og kroppens ekstracellulærvæske (som ved vanlig peritonealdialyse)
  4. Etter ca fire timer tømmes væsken ut og ny fylles på

Slik kan pasienten selv kontrollere sykdommen. Det er strenge krav til hygiene og sterilitet ifm CAPD.

===>>>   Neste dialysemetode, Hemofiltrasjon

Start typing and press Enter to search