Det finnes en rekke risikofaktorer for osteoporose. De viktigste er

 1. Tidligere brudd
 2. Tynne personer med lite fett
 3. Røyking
 4. Mor med lårhalsbrudd
 5. Tidlig menopause , dvs før fylte 45 år. Dette kommer av at østrogener beskytter mot osteoperose
 6. Inaktivitet og sengeleie
 7. Sykdommer og medikamenter:
  1. Prednisolon (kraftig betennelsesdempende medisin)
  2. Kronisk inflammasjon ( RA og Crohns sykdom)
  3. Malabsorbsjon (mangel på næring)
  4. Hypertyreose (for høy sekresjon av thyroideahormoner, symptomer på høyt stoffskifte)

Start typing and press Enter to search