Vi deler blodet inn i systemer for blodtyper. De viktigste blodtypesystemene innen medisin er AB0- systemet og Rh -systemet. AB0 systemet kan være litt forvirrende å pugge, vi går derfor igjennom det grundig. Noe repetisjon blir det igjennom artikkelen, dette for at det skal være enkelt å lære.

AB0 – systemet

I AB0- systemet har vi fire blodtyper:

  1. A
  2. B
  3. AB
  4. 0 (null)

Navnene bestemmes av om blodet inneholder antigenet A, antigenet B, begge antigenene A og B, eller om det ikke inneholder noen antigener (0, null). Blodtype 0 er den vanligste blodtypen mens AB er den sjeldneste.

Tabell med oversikt antistoffer og antigener i de forskjellige blodtyper:

BLODTYPEANTIGENERANTISTOFFERKAN GI TILKAN MOTTA FRA
ABA og BIngenABAlle
AABA og ABA og 0
BBAB og ABB og 0
0IngenA og BAlle0

Antistoffer for blodtyper i AB0 systemet

I AB0- systemet danner en person som mangler ett av antigenene antistoffer mot dette antigenet. I praksis betyr det at:

  • Blodtype A (som heter A fordi det har antigenet A, men mangler antigen B) danner antistoffer mot antigen B.
  • Blodtype B danner antistoffer mot antigen A.
  • Null danner antistoffer mot både A og B.
  • AB danner ikke antistoffer mot noen blodtyper.

Produksjonen av slike antistoffer starter ved 6 måneders alderen. Antistoffene kan ikke passere placenta (morkaken) og kan dermed ikke skade et foster med annen blodtype.

Blodoverføring

Hvis en person mottar blod som ikke passer med hans eget, kan det føre til farlige reaksjoner ved at erytrocyttene klumpes sammen.

Hvis f.eks en person med blodtype A mottar blodtype B, så vil antistoffene hos mottakeren (B- antistoffer) binde seg til antigenene i blodtype B som mottas. Med andre ord kan man ikke overføre en blodtype til en person som har antistoffer mot blodtypen som overføres.

For å kunne gi og motta blod må man først avgjøre blodtypen til giver og mottaker.

Type 0 kalles universalgiver

Fordi blodtype 0 ikke inneholder noen antigener vil den ikke angripes av antistoffene fra de andre blodtypene. Derfor kan type 0 gis til alle de andre inkludert seg selv.

Universalgiver er likevel noe misvisende fordi det finnes andre hensyn å ta innenfor andre blodtype systemer. Det viktigste av disse er Rh- systemet. Men 0 er universlagiver innen AB0 systemet.

Blodtype 0 kan kun motta type 0

Siden blodtype 0 produserer antistoffer mot både A og B, kan 0 kun motta sin egen blodtype. Husk at det som er poenget her er om mottaker sitt blod vil angripe blodet som overføres til personen.

Det er ikke farlig andre veien, altså at giverblodet angriper mottaker sitt blod, fordi det tynnes ut på grunn av en liten mengde, målt opp mot den mengden blod som allerede finnes i personen. 0 er altså universalgiver men kan kun motta 0.

AB kan motta alle blodtyper

I og med at blodtype AB inneholder antigenene A og B produserer de ikke antistoffer. Om de hadde produsert antistoffer mot A eller B ville blodet angrepet seg selv.

Blodtype 0 har ingen antigener, derfor kan AB motta 0, og dermed alle typer blod innenfor dette systemet. Både A, B, AB og 0. Vi kan si at AB er universalmottaker innenfor AB0 systemet, men 0 altså er universalgiver.

Blodtype A kan motta A og 0 og gis til A og AB

Blodtype A inneholder antistoffer mot antigenet B, og vil således angripe blodtype B. Blodtype 0 har ikke antigener (det har kun antistoffer A og B, ikke antigener) og vil dermed ikke bli angrepet av blodtype A.

Blodtype B kan motta B og 0 og gis til B og AB

På samme måte inneholder blodtype B antistoffer mot A. Derfor kan det ikke motta A. 0 innholder ikke antigener og kan dermed ikke angripes av A- antistoffene hos blodtype B. Dermed kan B motta B og 0.

Du lurer kanskje på om ikke giverens antistoffer kan angripe mottakerens antigener. Dette kan skje men er ufarlig. F.eks inneholder blodtype 0 både antistoffene A og B. Om blodtype 0 da gis til A vil det si at giverblodets antistoffer vil feste seg på «A- antigenene» hos mottaker.

Dette er imidlertid ufarlig fordi mengden blod rett og slett fører til at dette tynnes ut. Det farlige er dersom mottakers antistoffer angriper blodet som gis.

Tabell med oversikt antistoffer og antigener i de forskjellige blodtyper:

BLODTYPEANTIGENERANTISTOFFERKAN GI TILKAN MOTTA FRA
ABA og BIngenABAlle
AABA og ABA og 0
BBAB og ABB og 0
0IngenA og BAlle0

Rh- systemet

Det er flere antigener innenfor rhesus systemet. De fleste har imidlertid liten betydning, med unntak av ett; D- antigenet. Dette kaller Rh- faktoren og fravær av dette gir rhesus minus blod.

I Rh- systemet har vi da to blodtyper av betydning. Vi sier enkelt og greit at de som har Rh- faktoren er Rh- positive mens de som mangler den er Rh- negative (rhesus minus). Ca 85% av europeere er rhesus positive.

Rh- positive personer kan motta blod fra både Rh- negative og Rh- positive. Rh- negative personer kan kun motta Rh- negativt blod.

Ikke alle er like glad i å ta blodprøve, men det må til for å finne ut din blodtype.

Rh- systemets betydning ved graviditet

Dersom Rh- negative personer eksponeres for Rh- postivt blod danner de antistoffer mot D- antigenet hos den Rh- positive. Dette kan skje ved graviditet eller blodoverføring. Dette kan være livstruende og gi anemiske og ikteriske tilstander.

Hva skjer ved overføring av «feil» blod?

Ved overføring av blodtyper som ikke matcher kan det oppstå alvorlige komplikasjoner. Erytrocyttene kan da klumpe seg sammen, ødelegges og hindre blodstrømmen. Dette kan gi en rekke komplikasjoner, som sjokk (farlig blodtrykksfall). Overføring av uforlikelige blodtyper kan også føre til livstruende akutte nyreskader.

Det er altså ekstremt viktig med god kontroll av blodtyper ifm blodoverføring.

Kilder: Menneskekroppen av Sand et al.

===>>> Neste side: Oversikt over menneskekroppen

Start typing and press Enter to search