Væskeinnholdet kroppen vår varierer i forhold til kjønn, alder og fettmengde. Mens barn har mest vann, har eldre minst vann i kroppen. Menn har mer enn kvinner, og tykke mennesker har mindre enn tynne mennesker (se overikt i margen).

Inne i vannet flyter det rundt en rekke stoffer, som elektrolytter og næringsstoffer som er av livsviktig betydning for kroppens funksjoner. Uten vann vil ingen celler i kroppen kunne fungere.

Fett har lite væske i seg. Prosentvis har altså en tykk gammel kvinne minst væske, mens en ung slank gutt har mer væske. Små barn på kun få måneder har mest væskeinnhold i kroppen, uavhengig av kjønn. Ca 75% av kroppsvekten er vann hos småbarn.

Vanninnholdet i kroppen påvirkes også av trening, aktivitet, kroppstemperatur, luftfuktighet og sykdom.

Fordeling av væsken i kroppen

Vann finner vi overalt i kroppen. Alle kroppens celler inneholder vann. Alle cellene er faktisk totalt avhengige av vann for å fungere. Vi finner vann ikke bare inne i cellene, men også utenfor, både i blodet og mellom cellene.

Vi deler plasseringen av væsken i kroppen inn i to hoveddeler:

 1. Intracellulærvæske (ICV)
  – Vannet inne i cellene kaller vi for
  intracellulærvæske (ICV)
 2. Ekstracellulærvæske (ECV)
  – Vannet utenfor kalles for
  ekstracellulærvæske (ECV)

Videre deler vi den ekstracellulære væsken inn i to deler;

 1. Det inravasale vannet er det vannet som finnes utenfor cellene men inne i blodbanen eller lymfesystemet.
 2. Det interstitielle vannet som vi finner mellom cellene men ikke i blodbanen

Dersom det blir overskudd av det interstitielle vannet vil dette bli transportert via lymfebanene og til blodbanen. Fra blodbanen kan det skilles ut via nyrene til urin.

På de neste sidene går vi igjennom kroppens væskebalanse, syre base- balanse og elektrolyttenes rolle i forhold til væskebalansen. Alle disse tre henger tett sammen. 

===   >>> Neste side, elektrolytter

Start typing and press Enter to search