Det er fem kardinaltegn, eller klassiske kjenneteng på akutt betennelse. Disse er

  1. Tumor (hevelse)
  2. Rubor (rødme)
  3. Calor (varme)
  4. Dolor (smerte)
  5. Functio laesa (nedsatt funksjonsevne)

===>>>   Neste side, biologisk tilgjengelighet

Start typing and press Enter to search