I alderdommen sluttes ringen og grunnholdningen som dannes i denne fasen er enten ego- integritet eller fortvilelse.

Med ego- intergritet mente Erikson at man er fornøyd med det livet man har levd, ved at vi aksepterer de valg og handligner som vi har gjort i livet.

Hvis det motsatte er tilfelle, kan vi reagere med fortvilelse, som gir seg utslag i bitterhet. Dette kan også medvirke til en følelse av dødsangst.

Se også: Kritikk av Erikson

Start typing and press Enter to search