Middelalderen er den lengste fasen i den psykososiale utviklingen. I middelalderen utvikles ifølge Eriksson enten grunnholdningen generativitet (produktivitet) eller grunnholdningen stagnasjon

Generativitet
Generativitet er behovet for å skape noe som kan vare også etter vår død. Et behov for å skape noe eller noen. De fleste får dekket dette behovet gjennom å få barn. Erikson mener at også andre aktiviteter kan være uttrykk for generativitet, for eksempel å undervise, skrive eller drive kunstnerisk aktivitet.

Stagnasjon
Dersom behovet for å skape noe som også varer etter vår død ikke blir tilfredsstilt kan man oppleve stagnasjon. Dette er det negative utfallet av fasen og innebærer selvopptatthet i enda sterkere grad enn i forrige fase.

Neste side >>>  Åttende fase: Alderdommen

Start typing and press Enter to search