Erik Erikson hadde særlig interesse for puberteten som periode i mennesket utvikling. I puberteten utvikles ifølge Erikson enten egoidentitet eller rolleforvirring.  

Ego-identitet
Ego- identitet betyr å vite hvem du er og hvordan du passer inn i resten av samfunnet. Dette krever at du setter sammen alt du så langt har lært om livet og deg selv, til et helstøpt selvbilde.

For at god ego- identitet skal utvikles, trenger vi en voksenkultur som er verdig respekt fra ungdom i puberteten.

Voksenkultur viktig
Tidligere var foreldre og andre nære voksne ifølge Erikson gode rollemodeller for ungdommen i puberteten. I dagens samfunn har mange tenåringer problemer med å identifisere seg med voksne rollemodeller.

Ungdommene tyr gjerne til andre rollemodeller, via massemedia og internett, som pop stjerner og fotomodeller.

I puberteten utvikles ifølge Erikson enten egoidentitet eller rolleforvirring.

Rolleforvirring
Erikson mener samfunnet burde ha overgangsritualer som tydelig markerer overgangen fra barn til voksen. Tidligere var konfirmasjonen et slikt ritual. I dag finnes det ingen meningsbærende ritualer som markerer denne overgangen til voksenverden.

Resultatet blir for mange ungdommer i puberteten, en rolleforvirring. Dette er et uttrykk for at ungdommen ikke er trygg på sin rolle og identitet.

Neste side >>>   Sjette fase: Tidlig voksen alder

Start typing and press Enter to search