notater om sykepleie

Notater om sykepleie: Bilde norli.no

«I Notater om sykepleie presenterer Florence Nightingale sine prinsipper for behandling av syke og skadede mennesker. Vittig, ironisk, tørr, diktatorisk, anekdotisk og nøktern på én og samme gang, er boken et forbilde på klarhet, som få forfattere innenfor samme emne har lykkes å etterligne.»

– Viktor Skretkowicz

Sykepleie: Hva det er og hva det ikke er

Florence Nightingale ser på sykepleie som en gjenoppbyggende prosess. Hun påpeker også at en pasients plager ikke alltid skyldes selve sykdommen. Plagene kan for eksempel komme av mangel på frisk luft, lys, varme, ro, renslighet eller kosthold.

Den gjenoppbyggende prosessen som naturen har innført og som vi kaller sykdom, kan forhindres av at vi har oversett et eller flere av disse områdene.

Hva bør sykepleie gå ut på

Nightingale skriver i «Notater om Sykepleie» at ordet sykepleie er noe hun brukte av mangel på et bedre ord. Ordet er innsnevret til å handle om medisiner og å legge grøtomslag, mens det burde bety riktig utnyttelse av frisk luft, lys, varme, renslighet, ro, og riktig sammensetning av kosthold, alt uten at pasientens livskrefter blir mer belastet enn nødvendig.

Sykepleie bør understøtte den gjenoppbyggende prosessen

Nightingale understreker viktigheten av å ta bort alle plager som ikke skyldes selve sykdommen, først da vet vi hvilke plager som skyldes selve sykdommen, mente hun. Dette er nødvendig for å legge til rette for at naturen kan ta seg av sykdommen, slik at personen kan bli frisk.

Å pleie de friske

Nightingale skriver at de samme reglene for helse og sykepleie gjelder for både friske og syke, men at brudd på disse av og til, men ikke alltid, fører til større konsekvenser for den syke enn den friske.

25 000 barn døde før de fylte 10 år

Nightingale understreker igjen og igjen viktigheten av renhold og god hygiene. Hun siterer aviser i England fra sin samtid: «I London dør over 25 000 barn årlig før de fyller 10 år, derfor trenger vi flere barnesykehus». Hun så på dette fokuset som absurd.

Nightingale var opptatt av årsaken til denne forferdelige statistikken. Hun mente at årsaken ikke var mangel på barnesykehus, men derimot mangel på renslighet, ventilasjon, dårlig kosthold og bekledning, manglende kalkvasking, og kort fortalt mangel på god hygiene i hjemmene.

Hun mente store barnesykehus ved å samle et stort antall syke barn på samme sted, heller kunne medvirke til å øke barnedødeligheten istedetfor det motsatte.

Hun påpekte videre at utdanningssystemet tok altfor lite hensyn til kunnskap om kroppen vår, og hvordan vi kunne holde oss friske. Mens enhver ung skolepike lærer unyttige ting, som for eksempel grunntrekkene i astronomien, så er det ingen i skoleverket som lærer noe som helst om hvilke lover som gjelder for kroppen vår.

Dette var en oppsummering av introduksjonen til «notater om sykepleie».

Kapitler i «Notater om Sykepleie»

«Notater om sykepleie» består videre av 13 prinsipper, der Florence Nightingale utdyper i detalj hvordan hun mente god sykepleie burde utføres. Disse prinsippene er delt opp i 13 kapitler:

 1. Ventilasjon og oppvarming
 2. Sunne og friske hus
 3. Daglige rutiner
 4. Støy
 5. Variasjon
 6. Inntak av mat
 7. Hva slags mat
 8. Seng og sengeklær
 9. Lys
 10. Rene rom og rene vegger
 11. Personlig renslighet
 12. Når alle maser om håp og stadig gir råd
 13. Observasjon av syke

Kilde: Nightingale, Florence – Notater om sykepleie

Start typing and press Enter to search