Barnet erfarer verden gjennom sine sanser (sensorisk) og bevegelser (motorisk). 

Barnet gjennomgår i denne fasen store forandringer på det motoriske plan. I denne fasen lærer barnet seg å krype, rulle, gå og løpe.

I denne fasen utvikles forståelse for det Piaget kalte tingenes objektkonstans. Det vil si at barnet forstår at selv om ting forsvinner ut av synet så forsvinner de ikke ut av eksistens. Piaget mente at denne objekonstans ikke er fullt utviklet før barnet er ca 1,5 år.

Forestillingsevnen

Fra 1,5 til 2 års alderen utvikler barnet forestillingsevnen. Barnet har da utviklet egenskaper som å danne indre bilder av opplevelser objekter og mennesker som ikke er tilstede. Dette kan ifølge Piaget observeres ved at barnet imiterer personer som ikke er tilstede, eller en situasjon som tidligere har oppstått.

Andre fase: Det pre- operasjonelle stadiet

Start typing and press Enter to search