Det formal- operasjonelle stadiet kjennetegnes blant annet ved at barnet ikke lenger er avhengig av konkrete ting for å forstå abstrakte fenomen.

Barnet lærer nå å forestille seg ting som ikke har skjedd, men som kanskje kommer til å skje.

Dersom vi spør mindre barn om hvordan deres rom ville sett ut dersom det var malt rosa, vil de ikke klare å se det for seg. De vil kanskje henvise til den fargen som rommet har i dag og svare: «Jammen rommet mitt er jo blått».

Etter tolvårsalderen greier de fleste å forestille seg dette. Piaget sier at de har utviklet evnen til hypotetisk- deduktiv resonnering.

De tar stilling til en hypotetisk situasjon og resonnerer så deduktivt. De resonnerer utfra en generell antagelse til spesifikke implikasjoner, som at det vil bli mørkere ute.

Egosentrisitet
Barn i denne alderen er svært bevisst sine egne holdninger og meninger, og de føler ofte at alle legger merke til alt de sier og gjør. Denne følelsen topper seg ofte i 14- 15 årsalderen.

Kritikk av Piaget

Start typing and press Enter to search