Barnet gjør ifølge Piaget et stort sprang i kognitiv utvikling rundt seks års alderen.

I denne alderen har barnet lært å utføre logiske handlinger på det indre plan. Abstrakte fenomen må imidlertid fremdeles forklares, ved å knytte det til konkrete handlinger eller situasjoner.

For eksempel forstår ikke et barn hva som menes med et abstrakt begrep som frihet, og dette må gjerne forklares ved at «andre kan ikke bestemme hva du skal leke med».

Piagets vannglass eksperiment
I denne perioden utvikles også forståelse for konservering av mengde. Dette viste Piaget gjennom vannglass eksperimentet. Han presenterte da en femåring for to like høye glass med like mye vann.

Han helte så vannet fra det ene glasset over i et smalere og høyere glass. Han spør så barnet hvor det er mest vann. Barnet svarer da at det er mest vann i det smale høye glasset, fordi det ser slik ut. Barnet på fem år har ikke utviklet evnen til konservering av mengde.

Evnen til å forstå masse og lengde, som ved vann eksperimentet utvikles ifølge Piaget i seks- syv årsalderen. Videre utvikles evnen til å forstå vekt i ni ti årsalderen og volum i elleve tolv års alderen.

Klassifisering
Barnet lærer i denne fasen også å gruppere objekter etter ulike egenskaper. Barnet har nå utviklet evnen til å generalisere etter for eksempel farge. Barnet klarer nå å plukke ut alle blå treklosser av en eske med mange forskjellige treklosser, uavhengig av form og størrelse.

Kategori- tenkning
Barnet lærer også kategorier i denne fasen. Det lærer nå at ordet dyr er en fellesbetegnelse på katt, hund, ekorn, hest, sibirsk bjørnehund osv.

Reversibel tenkning
Barnet lærer også reversibel tenkning på dette stadiet. Det vil si at det kan forstå at en leireklump som rulles ut fra en ball til en pølse, igjen kan bli en pølse.

Fjerde fase: Det formal operasjonelle stadiet (12- 15 år)

Start typing and press Enter to search