Amenoré betyr at menstruasjon (menarchen) har uteblitt. Amenoré deles i to deler, primær og sekundær

Primær amenoré

Primær amenoré er når en kvinne ikke har fått sin første menarche (menstruasjon) til hun er fylt 16 år.

Sekundær amenoré

Sekundær amenoré er når en kvinne har hatt menstruasjon, og den så uteblir i over seks måneder.

===   >>>   Neste blødningsforstyrrelse, Oligomenoré

 

Start typing and press Enter to search