Ovariene (eggstokkene) produserer de kvinnelige kjønnshormonene østrogen og progesteron. Østrogen er et fellesvnavn for de tre kvinnelige kjønnshormonene østradiol, østron og østriol.  Østradiol er det viktigste av disse og det er ofte østradiol man snakker om når man i dagligtalen henviser til «østrogener».

Østrogen

Hormonet østrogen er også omtalt under «menopause og overgangsalder» og blir her gjentatt. Østrogens viktigste egenskaper er at det påvirker

  • Menstruasjonsblødningene
  • Stimulerer underlivets slimhinner
  • Øker sex- lyst
  • Hindrer tap av bensubstans og slik motvirker det osteoporose
  • Østrogen påvirker muligens også psyken på en positiv måte

Progesteron

Progesteron hemmer sekresjon av FSH og LH

Follikelstimulerende hormon (FSH) og Luteiniserende hormon (LH)

FSH dannes i hypofysen og er det hormonet som sørger for

  1. eggfolikkelens vekst
  2. at det skjer en eggløsning (ovulasjon)

Etter eggløsningen danner de cellene som er igjen det gule legemet ved hjelp av  luteiniserende hormon. Produksjonen av LH og FSH reguleres av Gn-RH fra hypotalamus og av østrogen og progesteron.

===   >>>   Neste side: P- piller og deres virkningsmekanismer

Start typing and press Enter to search