P- piller inneholder gestagen og østrogen (østradiol). Gestagen er en hormonhermer som simulerer vikrningen av progesteron. P- pillene har i all hovedsak tre virkningsmekanismer

 1. De hindrer eggløsning ved å hemme utskillelsen av Gn- RH fra hypothalamus
 2. Det begrenser modningen av endometriet (livmorshinnen) slik at denne blir mindre mottakelig for det befruktede egget
 3. De gjør slimhinnens slim (cervixsecretet) i livmor tykkere og seigere slik at det blir mindre gjennomtrengelig for sædceller

Bivirkninger

 • Brystkreft
  – Økt fare for brystkreft mens man bruker p-piller. De aktuelle aldersgruppene som bruker p- piller er imidlertid sjelden rammet av brystkreft og faren avtar når du slutter med p- piller. Risikoen anses derfor som svært liten
 • Dyp venetrombose (blodpropp)
  – Kan øke faren for dyp venetrombose og skal derfor ikke gis til kvinner som er utsatt for trombose.
 • Sexlyst
  – Kan gi redusert sexlyst

P- piller anbefales ikke til kvinner med følgende risikofaktorer

 • Røykere over fylte 35 år
 • Kvinner med gjennomgått infarkt
 • Kvinner med tidligere dyp venetrombose

Start typing and press Enter to search