Ved hemodialyse brukes en dialysemaskin. Denne maskinen henter blodet ut av kroppen, renser det, for så å lede det tilbake til kroppen igjen. Maskinen får tilgang til blodet enten via et dialysekateter eller via en arteriovenøs fistel.

I dialysemaskinen finnes det en semipermeabel membran (en delvis gjennomtrengelig membran). På den ene siden av denne membranen ligger dialysevæsken. På andre siden kommer blodet inn og det kommer i kontakt med dialysevæsken over denne membranen. Det er her rensingen foregår.

Nå vil små molekylær som kreatinin, karbamid og elektrolytter kunne passere membranen fra blodet og til dialysevæsken, mens større molekyler som albumin holdes tilbake.

Ved nyresvikt er det overskudd av følgende stoffer

  • Kalium
  • Magnesium
  • Natrium
  • Karbamid
  • Kreatinin

Dialysevæsken har derfor lave konsentrasjoner av kalium, magnesium og natrium og inneholder ikke karbamid eller kreatinin. Ellers er den lik som kroppens egen ekstracellulærvæske (væsken på utsiden av cellene). Dette fører til at kroppen blir renset for de nevnte stoffene.

Man bruker to metoder for å få tilgang til sirkulasjonssystemet, enten kateter eller arteriovenøs fistel. Sistnevnet er den vanligste og den som omtales her.

Arteriovenøs fistel

En arteriovenøs fistel er den vanligste hemodialyse- metoden og betyr en «kortslutning», en snarvei fra arterien til venen (venen leder blodet tilbake til hjertet). Denne venen vil etter at legen har laget en slik fistel trenge noen måneder på å vokse seg større. Når den er stor nok kan dialysen starte.

Hemodialyse ved hjelp av arteriovenøs fistel foregår da slik:
  1. Man lager en arteriovenøs fistel
  2. Venter til den utvikler seg til å bli stor nok
  3. Man lager to hull i venen, et for å trekke ut blod og et for å tilbakeføre det rensede blodet
  4. Blodet går nå som vanlig gjennom sirkulasjonssystemet til personen men det tar en «omvei» gjennom dialysemaskinen på veien. Dialysemaskinen fungere altså som en ekstern nyre.
  5. Inne i dialysemaskinen blir blodet så renset som beskrevet over (osmose leder stoffene over membranen og de tømmes ut med dialysevæsken)

Hemodialyse gjennomføres vanligvis ca 3 ganger i uken og 4-5 ganger for hver gang. Peritonealdialyse er en metode der rensingen av blodet foregår utenom nyrene men i pasientens egen kropp. Les mer om det på neste side.

===>>>   Neste side, Peritonealdialyse

Start typing and press Enter to search