I Norge og rundt 60 andre land brukes Advanced Trauma Life Support- systemet for å best mulig å hjelpe alvorlig skadde personer som har vært utsatt for ulykker. Systemet ble utviklet av en amerikansk ortoped som i 1976 styrtet i et småfly sammen med sin familie. Konen ble drept og hans tre barn overlevde, noen med alvorlige skader.

Hans hjelpesløshet i forhold til mangelen av en systematisk tilnærming på hvordan han best kunne hjelpe de skadde ledet ham til å sammen med andre leger utvikle Advanced Trauma Life Support (ATLS).

ATLS er en mal som alltid brukes når helsepersonell kommer til et ulykkessted. Det er en oppskrift som er utviklet for å sikre best mulig hjelp i en kritisk situasjon der tiden ofte er knapp. Systemet følger bokstavene ABCDE, der hver bokstav indikerer en huskeregel for hva du skal observere og gjøre for den skadde.

Pugg denne og du vet i hvilken rekkefølge du skal bidra på et ulykkessted.

Advanced Trauma Life Support (ATLS)

Airways
Breathing
Circulation
Disability
Exposure

 1. Airways og nakke
  – Sikre frie luftveier. Fjerne tenner, matrester, objekter som hindrer fri luftpassasje fra halsen.
  – Gi surstoff om nødvendig
  – Intubere om nødvendig. Det vil si å stappe et plastrør (trachealtube) ned i luftrøret for å sikre frie luftveier
  – Ta på nakkekrage/ støtte nakken ved mistanke om mulig nakke/ryggskade
 2. Breathing
  – Sikre at pasienten puster
  – Er respirasjonen overfladisk, dyp, rask eller sen, surklende, lett eller tung?
  – Undersøk brystområdet for skader som indre blødning rundt eller i lungene
 3. Circulation
  Blodsirkulasjon/ Stanse blødninger
  – Hypovolemi? Det vil si mangelfull tilbakeføring av blodet til hjertet, gjerne på grunn av indre blødninger
  – Gi væske om nødvendig
 4. Disability
  – Få oversikt over pasientens tilstand
  – Er han bevisst?
  – Puster han anstrengt, hvor har han vondt?
  – Perifer sirkulasjon: Puls. Lysken er beste stedet å måle puls, så halsvenen, så armen ved albuen
 5. Exposure
  – Full avkledning
  – Kle av pasienten alle klær for å få oversikt over alle synlige skader

Skader i thorax (brysthulen)

Noen viktige skader å se etter er pneumothorax, trykk pneumothorax og hemothorax.

===  >>>   Neste side, pneumothorax, trykkpneumothorax og hemothorax

Start typing and press Enter to search