Pneumothorax betyr «luft i brysthulen». Lungene ligger kledd i et dobbelt lag av to hinner. Det kan sammenlignes med om man trekker en ballong over hånden fra siden. Pleurahulen er det rommet som da er i mellom de to lagene.

Dette rommet er smurt slik at lungene glir mot brystveggen når du puster ut og inn. Ved en pneumothorax kommer det luft inn i dette hulrommet. Vanligvis er da årsaken at en lunge har fått en rift, vi sier da at en lunge er punktert.

Normalt ligger de to hinnene tett inntil hverandre på grunn av lungens trykk når den er fylt med luft. Lungens ytterkant blir da presset mot brystkassens innside, brystveggen.

Dersom en lunge punkteres vil det slippes luft inn i dette hulrommet og luggen vil kunne kollapse. Dersom det er en åpen skade med ytre blødning vil blodet være lyserødt fordi det er fylt med oksygen.

Trykkpneumothorax

På grunn av den anatomiske utformingen av lungene, vil det da kunne oppstå en situasjon der luft slippes inn i dette hulrommet, men ikke ut igjen.

Etterhvert vil denne luften presse lungen mer og mer sammen og trykket vil kunne forskyve både lunger og hjerte. Det har da oppstått en trykkpneumothorax.

Trykkpneumothorax kan være livstruende og krever øyeblikkelig hjelp. Brysthulen må tømmes for luft raskest mulig.

Behandling av pneumothorax

Behandlingen er å åpne opp for at luften kan slippes ut. Det føres da en kanyle (sprøyte) eller et dren inn mellom ribbeina, slik at luften får sive ut. Det føres inn relativt høyt. Lungen vil da utvide seg igjen og vanligvis selv fortrenge den overflødige luften som måtte være igjen.

Årsaker

Årsaker til pneumothorax er ofte ulykker med ribbeinsbrudd der et ribbein har laget en rift i lungen. Andre årsaker er stikkskader som knivstikk. Ribbeinsbrudd kan påvises ved palpering (trykk med fingrene på pasienten og kjenn bruddet, og pasienten vil kjenne smerter)

Symptomer

 • Stikkende smerter i brystet
 • Kan stråle opp på den skadete siden
 • Tung pust ved stor luftansamling i pleurahulen
 • Ved trykkpneumothorax:
  – Tungpustet
  – Fallende blodtrykk
  – Cyanotisk pasient: Lepper og hud blir blålig i fargen.  Blålig farge er tegn på lite oksygen i blodet

Diagnose

 • Ved banking vil man kunne høre en hul lyd på den affiserte siden, mot en fastere lyd på den «friske» siden
 • Røntgen

Hemothorax

Hemothorax er det samme som pneumothorax men det er blod og ikke luft som samler seg i brysthulen. Behandling er også her å legge inn et dren eller en kanyle slik at blodet får renne ut. Drenet ligges da på nedre del av thorax for at blodet skal få renne ut.

Start typing and press Enter to search