i

Matvarer og variasjon av næringsinnhold/karbohydrater

Det opplyses ofte om forskjellig innhold av karbohydrater på samme matvare fra forskjellige produsenter. Hvorfor det?

Mvh
Kjetil

Svar fra sykepleier

Amerikanerne regner fiber som en del av karbohydratene i en matvare, selv om fiber ikke tas opp i kroppen. At fiber ikke tas opp i tarmen betyr at det ikke påvirker blodsukker, insulin og andre mekanismer i kroppen, slik som karbohydrater vanligvis gjør.

I Norge merkes matvarene med karbohydrater som kan tas opp i kroppen. Dersom det er amerikansk merking eller det står for eksempel: «karbohydrater: 20, hvorav 10 gram fiber», skal du trekke fra mengden fiber fra den totale mengden karbohydrater.

Noen matvarer har også en naturlig variasjon av karbohydrater. Noen blåbær kan for eksempel ha noe høyere innhold enn andre typer. Det samme gjelder gulrøtter og en rekke andre matvarer.

Slike variasjoner i næringsinnhold kan komme av vekstforhold og hvordan matvarene bearbeides etter høsting.

Hilsen
Robert Helle

Recent Posts

Start typing and press Enter to search