Immunforsvaret

Immunforsvaret

Uten immunforsvaret ville vi ikke overlevd

Immunforsvaret

Hovedfunksjonen til immunforsvaret er å ta knekken på fiendtlige mikroorganismer. Dette skjer vanligvis uten at kroppen tar skade.

Ved autoimmune sykdommer angriper imidlertid immunforsvaret kroppens egne friske celler, og bryter de ned.

Ved allergier kan immunforsvaret angripe mikroorganismer som i seg selv ikke er skadelige. Mikroorganismer er en felles betegnelse for de pittesmå levende skapningene bakterier, virus, sopp,  protozoer og parasitter.

Vanligvis opptrer vårt immunforsvar slik det skal og beskytter oss mot sykdom og død. Uten immunforsvar ville vi dødd innen kort tid.

Immunforsvarets hovedfunksjoner
Immunforsvaret bekjemper alt som det oppfatter som fiendtlig. Også egne celler dersom de har endret «karakter». Immunforsvaret har 3 hovedfunksjoner

  1. Beskytte kroppen mot patogene mikroorganismer. PS: Det angriper også «ikke-mikrobielle», kroppsfremmede molekyler.
  2. Fjerne skadde og døde celler og vev
  3. Bekjempe og fjerne kreftceller

Immunforsvaret deles i to deler

  1. Det uspesifikke, medfødte immunforsvaret
  2. Det spesifikke, ervervete forsvaret

Disse to samarbeider og begge må fungere for at immunsystemet skal operere normalt. Vi vil nå gå gjennom hele immunforsvaret, forklart på en måte som gjør det enklere å huske og pugge enn ved å lese pensumlitteraturen.

For å forstå immunforsvaret er det viktig å først forstå grunnleggende om mikroorganismer. Vi begynner derfor med en kort gjennomgang av mikroorganismer, før vi går gjennom immunforsvaret systematisk.

===   >>>   Neste side, Mikroorganismer