Celler

Celler

Menneskecelle

Menneskekroppen består av ca 200 ulike celletyper som alle har forskjellige oppgaver. Cellene har også svært mange likheter og fellestrekk.

En celle omsluttes av en cellemembran. Membranen skiller innholdet i cellen fra utsiden (ekstracellulærvæsken).

Inne i cellen finner vi en væskeløsning med oppløste stoffer. Denne væskeløsningen kalles cytosol. I cytosolen flyter det også rundt organeller. Cytosol kalles sammen med organellene for cytoplasma.

Organellene har en lang rekke spesifikke oppgaver. De fungerer som “organer” inne i hver enkelt celle. 

En celle består altså av cytoplasma (cytosol + organeller) omsluttet av en cellemembran. På de neste sidene gjennomgås membran, cytoplasma og alle organellene hver for seg.

===>>> Neste side, cellemembranen