Det somatisk motoriske nervesystemet

De somatisk motoriske nervecellene ligger plassert i det sentrale nervesystemet. Dette er logisk fordi disse cellene i motsetning til sansecellene er fraførende, det vil si efferente. De somatisk motoriske cellene fører informasjon fra hjerne og ryggmarg til målceller i de ulike organer.

De somatisk motoriske nervecellene fører informasjon til skjelettmuskelcellene. Slik sørger de for at vi kan bruke musklene våre og bevege oss. Det somatisk motoriske nervesystemet er altså i stor grad viljestyrt. Dette i motsetning til det autonome nervesystemet som fungerer automatisk.

===   >>>   Neste side, tredje del av det perifere nervesystemet; Det autonome nervesystemet


Legg igjen en melding