Det autonome nervesystemet

Det autonome nervesystemet leder, som det somatisk motoriske systemet, signaler fra sentrale områder, altså hjernen og ryggmargen og til perifere områder. Forskjellen er at det autonome nervesystemet fungerer automatisk. Det holder oss i live. Det autonome nervesystemet styrer hjertet, glatt muskulatur og kjertler.

Det autonome nervesystemet deles inn i det sympatiske og det parasympatiske. Disse to delene har som regel motsatt virkning

Det sympatiske nervesystemet

Den sympatiske delen er typisk forbundet med det som ofte henvises til som “fight or flight”- modus. Det sympatiske nervesystemet trer inn i krise og stressituasjoner. Det øker blodtrykket, fører blod til perifere deler av kroppen,setter oss i stand til å sloss eller flykte.

Det parasympatiske nervesystemet

Den parasympatiske delen har mer med den daglige opprettholdelse av livsviktige funksjoner av kroppen å gjøre. Det tar seg av fordøyelse, pusting, healing av sykdom o.l.Hver av disse delene er forbundet med visse nerver og områder i sentralnervesystemet. De forskjellige delene av nervesystemet er altså ikke helt atskilt. De bidrar til et system som fungerer som en enhet der alle er avhengige av hverandre for at ting skal fungere.

Det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet innerverer gjerne samme celler og vev men med motsatt virkning. Noen organer innnerverers også kun av den ene av de to delene av det autonome nervesystemet.

===   >>>   Neste side, det sentrale nervesystemet