Sentralnervesystemet

Spesisfikke immunforsvaretSentralnervesystemet finner vi i ryggmargen (medulla spinalis) og i hjernen (encefalon). Sentralnervesystemet mottar informasjon fra det sensoriske nervesystemet via sanseceller i huden og andre steder, mens det påvirker det somatisk motoriske og det autonome nervesystemet.

Det perifere vs det sentrale nervesystemet

Det perifere nervesystemet er mye enklere oppbygd enn det sentrale. Mens det perifere nervesystemet består av noen millioner celler, består det sentrale nervesystemet av ca 120 milliarder celler, fordelt på noen millioner i ryggmargen, ca 20 milliarder i storhjernebarken og ca 100 milliarder celler i lillehjernebarken.

Det er viktig å huske på at alle delene av nervesystemet samarbeider og kommuniserer med hverandre, direkte eller indirekte. Inndelingen blir gjort for at vi skal klare å forstå hva som skjer i svært komplekse prosesser i kroppen.

===   >>>   Til oversikt over nervesystemet