På norsk bruker vi ofte ordet betennelse om inflammasjon.Både «betennelse» og «inflammasjon» betyr forøvrig det samme. En betennelse, eller inflammasjon er kroppens immunreaksjon på en vevsskade. Vevsskaden kan være forårsaket av enten stråling, kjemisk skade, fysisk skade eller mikroorganismer (bakterier, virus etc).

Dersom det er mikroorganismer som er årsaken til inflammasjonen, eller betennelsen, kalles dette en infeksjon. Inflammasjon er altså kroppens reaksjon på en skade, som en infeksjon. Selve skaden kalles kun en infeksjon dersom det er mikroorganismer som står bak.

Betennelse inflammasjon

Betennelse og inflammasjon betyr det samme

Betennelse noe negativt?

Uten at kroppen vår reagerer med betennelse eller inflammasjon vil vi ikke overleve.

Når vi snakker om betennelse og inflammasjon som noe negativt er dette fordi betennelsen da har begynt å angripe eget vev, uten at det foreligger infeksjon eller skade.

De fem kjennetegnene for betennelse er:

  1. Tumor (hevelse)
  2. Rubor (rødme)
  3. Calor (varme)
  4. Dolor (smerte)
  5. Functio laesa (nedsatt funksjonsevne)

Start typing and press Enter to search