Et typisk spørsmål på sykepleie-eksamen er «nevn 5 kjennetegn på malign svulst». Her er de ni vanligste kjennetegnene på en malign svulst

  1. Den vokser fort
  2. Har hyppig celledeling
  3. Har lite likhet med friskt vev
  4. Unormalt utseende; Varierer i farge, form og størrelse
  5. Den har utydelig avgrensning
  6. Den metastaserer, det vil si den sprer seg til andre organer via «datterceller»
  7. Den har infiltrerende vekst. Det vil si  at de kan vokse inn i og ødelegge det omkringliggende vevet
  8. Nekrose er en hyppig effekt av maligne svulster
  9. Den danner hyppig sår i hud og slimhinner

===>>>   Neste side, de 5 kardinaltegnene på betennelse

Start typing and press Enter to search