Grunnholdningen som legges ned i ferdighetsfasen er enten følelsen av å være kompetent, eller følelsen av å være mindreverdig. Opplevelse av mestring er svært viktig for barnet i ferdighetsfasen.

Barnet begynner nå på skolen, og det sosiale nettverket utvides. Barnet får nye lærere og venner som har stor betydning for videre psykososial utvikling.

Opplevelse av mestring/følelsen av å være kompetent
Opplevelse av mestring blir svært viktig for barnet i denne perioden, både sosialt og faglig.

Noen barn har kanskje et spesielt talent, og oppfordres dermed av foreldre og andre til å fokusere på og utvikle dette området. Dette kan gå på bekostning av andre egenskaper som barnet måtte inneha.

Mindreverdighetsfølelse
Det er i denne fasen svært viktig at barnet opplever mestringsfølelse på forskjellige områder, og ikke bare på enkelte områder.

Dersom barnet føler at det ikke strekker til, at det ikke opplever mestringsfølelse på skolen og/eller blant venner, kan det føre til mindreverdighetsfølelse hos barnet. I motsetning til å føle seg kompetent vil det da føle seg mindreverdig.

Neste side >>>   Femte fase: Puberteten

Start typing and press Enter to search